Algemene voorwaarden

Op al onze diensten en overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.